HİZMETLERİMİZ
154 kV-380 kV Enerji İletim Hatları Tesisi 34,5 kV Enerji Nakil Hatları Tesisi Dağıtım Merkezleri Tesisi Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri Hidroelektrik Santral Bakım Onarım ve İşletmesi 154 kV-380 kV Trafo Merkezleri Tesisi 154 kV-380kV Trafo Merkezleri İşletmesi Alçak Gerilim-Orta Gerilim (AG-OG) Şehir ve Köy Şebekeleri Tesisi 154 kV Enerji İletim Hatları Periodik Bakım Onarımı Şehir Şebekeleri ve Enerji Nakil Hatları Arıza Onarım ve Bakım İşleri